ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 3, Αγία Παρασκευή - 15343

ΑΦΜ: 998808440 | ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΜΗ: 007511801000


Σε λειτουργία - 2,65 MW

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2022 - 31.12.2022)

Copyright © 2022 Ηλιοφάνεια Μονοπρόσωπη Α.Ε.